Хемиска и фармацевтска индустрија

Раствори за дезинфекција

 Комплетен пакет со предлози прилагодени согласно специфичните потреби на клиентите и создадени за да ја гарантираат контролата и хигиената на клима уредите, каналите во вентилационите системи, локалните клима уреди (вентилконвектори, сплит системи) и решетките за довод и одвод на воздухот.
Растворите исто така може да се користат и за дезинфекција на простории, површини, уреди и инструменти. СОЛ нуди специјализирани совети, бидејќи за да се добијат најдобрите резултати, потребно е да се спроведе точната постапка за дезинфекција согласно состојбата.
Контролни инструменти за проверка и оптимизација на ефикасноста на спроведените постапки за дезинфекција.
Една единствена услуги која нуди безброј решенија за заштита на сите работници.

Сектори на употреба

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на