СОЛ за здравствената индустрија

Технологии и услуги за здравствениот сектор

Биомедицински услуги

Комплетен пакет предлози, секогаш прилагодени на секое барање, за да се гарантира контрола и хигиена на клима уреди – вентилациски цевки – локални клима уреди (вентилаторен конвектор „фан-коил“, „сплит“ систем) – влезни и излезни решетки.

Но, исто така, и хигиена на соби, мебел, површини, уреди, инструменти и воздух. Преку консултации со специјалист од СОЛ, бидејќи секој објект или место има своја посебна санитарна процедура за добивање на бараниот резултат.

Контролни инструменти за неоспорно утврдување на ефикасноста на усвоените санитарни процедури и евентуална потреба од промени.

Една услуга, а безброј решенија кои му ја обезбедуваат на секој објект или простор, хигиената што е потребна за соодветно да си ги извршува своите задачи, заштитувајќи го пациентот и сите оператори.

Биомедицински услуги
СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на