Производство на метали

Пресување на алуминиум

Понудата на СОЛ вклучува технолошки апликации во кои се користат сертифицирано чисти гасови со цел да се задоволат различни потреби на секторот. За комплетирање на своите услуги, СОЛ нуди широк спектар на апарати и постројки за управување со различните процеси и нивна оптимизација.

Пресување на алуминиум
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на