СОЛ за здравствената индустрија

Технологии и услуги за здравствениот сектор

Технички услуги

Благодарение на своето историско присуство во медицинскиот технолошки сектор, СОЛ е првата компанија во Италија која во 1998 година има добиено сертификат којшто денес се однесува на UNI EN ISO 13485: 2004, за проектирање, изградба и техничко управување со постројки за централизирана дистрибуција на медицински гасови и за медицински уреди.

Високо квалификуваниот персонал постојано се доусовршува со цел стекнување највисок професионализам и максимална сигурност во водењето на постројките за медицински уреди и електромедицински апарати, со поддршка на структура за справување со повици за итна интервенција.

Со текот на годините, присуство на СОЛ во болниците е проширено до раководството на инфраструктурите за конзервација, обработка и употреба на биолошки примероци, до контрола на хигиената во собите, површините, воздухот и водата.

Технички услуги
СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на