СОЛ за здравствената индустрија

Солвак (Solvac)

Услуга за производство на ендокавитарна аспирација на лице место.

Историско присуство во спектарот на СОЛ, со континуиран успех од над 20 години: активирање на станица подготвена за користење, сместена во звучно изолирана монтажна кутија или во технички простории на болницата за производство на ендокавитарна аспирација (вакуум) на лице место за сите корисници во болницата.

Секогаш со гарантираниот квалитет на СОЛ, благодарение на CE-обележувањето како медицински уред, системите за постојано контролирање на степенот на потпритисок во системот и вообичаената програма за одржување гарантираат совршена ефикасност на станицата.

Со искуството на СОЛ во дизајнирањето и димензионирањето , изборот на машини, инсталацијата и интеграцијата со други системи во болницата, секогаш се наоѓа решение според потребите на клиентот.

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на