Производство на метали

Разгорување печки за вар и цемент

Продуктивноста на печките за производство на вар и цемент може да се подобри со користење кислород за да се збогати воздухот кој се користи за согорување или со примена на гасно сечење. Овие технологии овозможуваат подобрување на согорувањето на сите видови гориво, зголемување на температурата на пламенот и пренос на топлина на материјалот.

Придобивките вклучуваат подобра контрола во местото на согорување и пониски емисии, зголемување на продуктивноста и намалување на потрошувачката на гориво.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на