СОЛ за здравствената индустрија

Солер (Solair)

Услуги за производство на медицински воздух со F.U. квалитет на лице место

Историска услуги во спектарот на СОЛ, која ужива континуиран успех веќе над 20 години: активирање станица подготвена за користење, сместена во звучно изолирана, монтажна кутија или во технички простории на болницата, за производство на медицински воздух со F.U. квалитет за респираторна употреба, на лице место, и за активирање хируршки инструменти за сите корисници во болницата.

Со секогаш загарантиран СОЛ квалитет, благодарение на СЕ-означувањето како медицински уред, до континуираните системи за контрола на квалитет на медицински воздух и вообичаениот план за одржување, што секогаш гарантира совршена ефикасност на станицата.

Со искуството на СОЛ во дизајнирање и димензионирање, во изборот на машини и уреди за прочистување, во инсталацијата и интеграцијата со други болнички системи, да се идентификува решение за клиентот.

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на