Производи и услуги

Производи и услуги за индустријата

Производите и услугите на СОЛ се дизајнирани со цел да ги исполнат барањата на индустриските потрошувачи. Течни и компримирани гасови, но и технолошки услуги и најдобрата опрема за безбедно користење на гасовите.

Производи и услуги за здравството

Услуги фокусирани на медицински гасови, развиени за нивно производство на лице место и контрола на квалитетот па се до администрирање, секогаш како целосна и модуларна услуга каде секој поединец и секој член на персоналот може да најде решение кое најмногу одговара на неговите барања.