Храна & пијалаци

Карбонизација на пијалаци со CO2

Во секторот за пијалаци CO2 најмногу се користи за КАРБОНИЗАЦИЈА на безалкохолните пијалаци, пиво и газирана вода. Основата за развојот на услугите кои СОЛ ги нуди е постојаното внимание кое се посветува на потребите на индустријата за пијалаци и искуството на СОЛ во производството и дистрибуцијата на квалитетен CO2 за пијалаци.

Во рамките на снабдувањето на течен CO2 за карбонизација на пијалаци, SOL постави специфична контрола на практиките со кои се почитува животната средина, безбедноста на луѓето и опремата. Квалитетот на CO2 на СОЛ исто така се гарантира со сертификатот ISO 22000 и FSSC 22000 со што СОЛ е на врвот на пазарот за CO2.

СОЛ исто така има обезбедено Сертификат за анализа кој ја истакнува усогласеноста со условите назначени во ISBT спецификацијата.

Услугите на СОЛ во индустријата со пијалаци главно се фокусираат на квалитетот и безбедноста на производите со CO2 кои се доставуваат до клиентите и тоа:

  • HACCP план за храна со CO2 степен E290 кој вклучува следење на производите и контрола на хигиената во целокупниот систем од производство до испорака
  • Извештај и сертификат за сериско тестирање за храна со CO2
  •  ISBT стандард за квалификација во прехранбената индустрија со специфичен степен на квалитет на храна (состојка CO2
  • Сертифицирана опрема за храна за дистрибуција на CO2 (миксер за гас, редуцир на притисок, црева)
  • Безбедносен лист за потенцијалните опасности и најдобрите начини на користење на CO2

 

Карбонизација на пијалаци со CO2

Сектори на употреба

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на