СОЛ за здравствената индустрија

Санитарни услуги

Комплетен пакет, осмислен да ја задоволи секоја потреба, за гарантирање контрола и хигиена на клима уредите, вентилациските цевки, локалните клима уреди (вентилаторен конвектор „фан-коил“, „сплит“ систем), влезни и излезни решетки.

Но, исто така, и хигиената на собите, мебелот, површините, уредите, инструментите и воздухот. Во консултација со специјалист на СОЛ, бидејќи секој објект или место има своја санитарна процедура за добивање на бараниот резултат.

Инструменти за контрола за неоспорно дефинирање на ефикасноста на усвоените процедури за дезинфекција и евентуална потреба од измени.

Една услуга, а безброј решенија за секој објект или простор да ја добие потребната хигиена за соодветно извршување на своите задачи, заштита на пациентот и сите оператори.

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на