Цевководи

Кога на корисниците им се потребни многу големи количини на гас, кога достапноста на гасот е од суштинско значење и тие се наоѓаат на поголема оддалеченост од нашата примарна производствена постројка, најдобро решение е директното поврзување со цевководи. СОЛ овозможува донесување на приклучокот директно до местото на употреба на принципот клуч на рака, при тоа водејќи сметка за сите работи кои се поврзани со дизајнот и инсталацијата, како и сите бирократски процедури.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на