Системи на сама локација

Системи на сама локација

Системите на самата локација овозможуваат гасот да се произведе директно во просториите на клиентите, со што се нуди максимална флексибилност и намалување на трошоците, како и поголема сигурност во снабдувањето. Системите на самата локација, заедно со резервните системи овозможуваат загарантирано снабдување, независно од потрошувачката.
Системите на самата локација кои се користат повеќе од 20 години, се предмет на континуирана технолошка надградба со која се врши нивно понатамошно подобрување, посебно обрнувајќи внимание на нивните предности: намалување на акустичното и атмосферското загадување, потрошувачката на енергија и производството на отпадни материјали.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на