Мобилни контејнери

Мобилните контејнери се најчесто користени кога е потребна флексибилност, достапни се во различни формати и технологии кои СОЛ ги има и ги задоволуваат сите потреби.

БоциНајдобри мобилни контејнери кои се погодни за корисници со ниска и средна потрошувачка. Идеални за чување на производи во залиха кои ќе се користат во согласност со производствените потреби. Капацитетот на нашите боци се движи од 0,5л до 50л во зависност од тоа за што се користат. Боците кои СОЛ им ги нуди на своите клиенти може да се користат до притисок од 300 бар за да се зголеми капацитетот, да се намали масата и фреквенцијата на замена.

Батерии – вертикални и хоризонталниЗа употреба кај средна - висока потрошувачка на гас, СОЛ нуди батерии со шест, девет, дванаесет и шеснаесет боци, како и хоризонтални батерии со до 90 цилиндри.

ТрејлериПри многу висока потрошувачка на гасовите кои не може да се третираат криогенски како на пример водородот или кога станува збор за привремени или мобилни примени каде употребата на криогенски постројки не е исплатлива, најсоодветно решение нудаттрејлерите.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на