Технички и технолошки консултантски услуги

Технички и технолошки консултантски услуги

СОЛ групацијата развива апликации за гасови и поврзани технологии и услуги над 30 години, со што им овозможува на своите клиенти да ја подобрат безбедноста на работното место и да го намалат влијанието на нивните активности врз животната средина. Апликациите ги опфаќаат скоро сите индустриски сектори.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на