Далечинска контрола

Сигурноста на залихите е многу важна за нашите клиенти, поради што СОЛ нуди континуитет преку системот за далечинска контрола и следење на состојбата на инсталираните криогени резервоари. Клиентот целосно автономно и од било која пристапна точка може да ги следи главните параметри. Системот за предупредување директно го алармира центарот на SOL дека има потреба да изврши испорака на производот.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на