Обработка на метали

Систем за автоматско, роботизирано заварување и сечење - Easy Robot

 Стручноста која СОЛ ја има во однос на техниките на заварување, во подготвителните и завршните операции, заедно со препознавањето на видовите на материјали и метали кои треба да се заваруваат, како и искуството на SolWelding во проектирањето и создавањето на роботизирани системи за заварување и сечење, сето ова му овозможува на СОЛ да им понуди на своите клиенти целосно автоматски системи дизајнирани со помош на најдобрите роботи во светот; тие се вградени во единици кои им се нудат на клиентите врз основа на специјализирана анализа и физибилити студија која се спроведува согласно потребите на клиентите.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на